Färskt kvalitetskött från Ysta' Styckar'n
Med det växande matintresset i landet på senare tid har också kvalitetsmedvetandet om livsmedel ökat, inte minst då det gäller kött. Ysta' Styckar'n arbetar med ett eget koncept, där hela kedjan från gård till butik är känd.
Det finns en tendens att kvalitetsmedvetna kunder vill veta varifrån köttet kommer, från vilken gård och var den ligger. Man vill också kunna se köttet innan det styckas.
För att möta kundens krav har Ysta' Styckar'n kortat vägen från gård till kund. Från Ysta' Styckar'ns butik kan kunden genom en glasvägg se köttet och styckningsprocessen.
 
Konceptet har slagit väl ut. Allt fler kunder hittar till Ysta' Styckar'ns butik på Kronoholmsvägen: många restauranger och livsmedelsbutiker och ett växande antal privatpersoner. Skylten syns från vägen. För att man ska se verksamheten även utifrån har Peter Johansson, som äger och driver företaget, planer på att öppna upp väggen med ett rejält skyltfönster i isolerglas.     
Peter började i branschen för många år sedan som lärling på Roys i Sjöbo, där han stannade i sju år. Därefter blev det sju lärorika år med industristyckning på Prime Food i Ystad. På Kvantum i Ystad hade han hand om köttavdelningen till år 2000. Då var tiden mogen att starta eget.
Det började i liten skala med legostyckning till ett par bönder som säljer eget kött i butik. I dag är man fyra medarbetare. Kerstin, Peters syster, har hand om försäljningen. Peter håller i inköpen och kontakten med bönderna och Lasse är styckare. En tjänst till i butiken är f.n. vakant. 
 
I butiken säljs färskt kött och egentillverkad korv. Nötköttet kommer från lokala bönder som håller biffdjur. Lamm slaktas i Skåne Tranås. Gris och fläsk kommer från SLP i Hälsingborg. Även fågel, vildsvin, rådjur och ibland hjort kan Ysta' Styckar'n erbjuda sina kunder.
Hygienen är naturligtvis viktig. Redan från början samarbetar man med Hälsovårdsnämnden och Anticimex och allt kött är veterinärkontrollerat. Självfallet har man aldrig haft några anmärkningar.
Om den närmaste framtiden berättar Peter:
- Vi ska börja förädla kött till färdigprodukter i höst och jul så vi har redan investerat i den utrustning som behövs. Det blir syltor, skinkor, saltrullar och smörgåspålägg av alla de slag. Vi diskuterar också ett närmare samarbete med restauranger för att öka förståelsen för kött med kvalitet.

Ysta' Styckar'n

Bransch:
Detalj / Mat

Telefon: 0411-18640
Fax: 0411-18640

Adress:
Ysta' Styckar'n
Krooholmsvägen 4
27152 YSTAD

| 13 SENASTE FÖRETAGEN